รับจัดสวน โดย Walllasia

Home| Portfolio| Presentation| Walllasia Images| Men at Work| Articles| Contact

การจัดสวน

สำหรับหลายต่อหลายท่านที่รักต้นไม้ และชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้ว ที่บ้านมีต้นไม้หลากหลากหลายพันธุ์ปลูกเต็มไปหมด จนบางทีก็ดูรก ไม่สวยงาม หรือสำหรับหลายต่อหลายท่านที่อยากจะ จัดสวน แต่อาจจะปลูกต้นไม้ไม่เป็นบ้าง ไม่รู้จักพันธุ์ไม้บ้าง หรืออาจจะไม่เก่งทางศิลปะ วันนี้เรามีเทคนิคง่ายในการจัดสวน มาแนะนำ

ในขั้นแรกให้คุณกำหนดองค์ประกอบของสวนขึ้นก่อน ซึ่งองค์ประกอบหลักๆ ที่สำคัญๆ ในการจัดสวนให้สวยงามนั้น พอจะสรุปย่อๆ ได้ดังนี้

• ไม้ประธาน เป็นต้นไม้ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ตามความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่
• ไม้รอง เป็นต้นไม้ที่มีขนาดลดหลั่นลง ควรจะเป็นประเภทไม้ทรงพุ่ม
• ไม้ทรงพุ่มขนาดเล็ก และไม้คลุมดิน
• องค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้สำหรับเพิ่มสีสันให้สวนดูมีชีวิตชีวามากขึ้น เช่น ทราย กรวด หินประดับ โอ่งดินเผา ตุ๊กตาเซรามิก บ่อน้ำ (ปัจจุบันมีบ่อสำเร็จรูปให้เลือกหลายรูปทรง) ตลอดไปจนถึง ชุดเก้าอี้สนามสำหรับนั่งพักผ่อน

เมื่อคุณกำหนดสองค์ประกอบของสวนขึ้นแล้ว จากนั้นก็ลองจัดวางตำแหน่งต่างๆ โดยการวาดภาพคร่าวๆ ลงบนกระดาษร่างก่อน ซึ่งคุณอาจจะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือจัดใหม่บนกระดาษ จนกว่าคุณจะพอใจเสียก่อน จึงจะจัดจริง เพราะการจัดสวนจริงๆ ย่อมต้องแบกขนสิ่งต่างๆ มีขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก ซึ่งยุ่งยาก และทำให้เสียเวลา ตลอดจนทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยกว่า หากต้องการจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือแก้ไของค์ประกอบต่างๆ ซึ่งหลักการในการจัดสวนนั้น มักจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือส่วนของการจัดสวน กับส่วนที่เป็นมุมพักผ่อน ควรกำหนดจุดตำแหน่งของไม้ประธาน ให้อยู่มุมใดมุมหนึ่งทางด้านหลัง ไล่มาทางด้านหน้าด้วยไม้รอง และไม้คลุมดินตามลำดับ จากนั้นค่อยจัดวางหิน หรือโอ่งบัว ในมุมเด่นๆ แล้วปิดบังพื้นดินหญ้า, กรวด หรือทรายสีสวย ตามด้วยชุดสนาม หรืออาจเพิ่มเติมของตกแต่งอื่นๆ พวกประติมากรรม เช่น ตุ๊กตาหิน ตุ๊กตาเซรามิก ไม้แกะสลัก รูปปั้น ตามความเหมาะสม

เมื่อได้ร่างแบบลงในกระดาษ ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมานั้น และเลือกแบบที่ชอบใจแล้ว ก่อนจะลงมือจัดสวนจริงๆ ขอแนะนำให้ตรวจสภาพดินที่จะใช้จัดสวนนั้นเสียก่อน ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เป็นดินปนทราย ดินร่วน หรือดินเหนียว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อจะได้เลือกซื้อต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพดินนั้นๆ เพราะต้นไม้แต่ละชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ต่างกัน จากนั้นจึงค่อยไปหาซื้อต้นไม้ ซึ่งถ้าไม่มีความรู้เรื่องของพรรณไม้ ก็สามารถสอบถามจากเจ้าของร้านได้ เมื่อได้ต้นไม้ ได้ข้าวของอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดสวน มาพร้อมแล้ว จึงลงมือจัดสวนจริงๆ ไปตามแบบแปลนที่ได้วางแผนไว้

เท่านี้คุณก็จะได้สวนสวยในสไตล์ของคุณเอง นั่นแล้ว

Copyright © 2018 by Suriya Umpansiriratana. All rights reserved.