วอลลาเซีย

สถาปัตยกรรม & ภูมิทัศน์

WALLLASIA

Architecture & Landscape

 

วอลลาเซีย สำนักงานสถาปนิกที่มีประสบการณ์การทำงานยาวนานกว่า 20 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ เรามุ่งสร้างสรรค์พัฒนาผลงานสถาปัตยกรรมที่สัมพันธ์ควบคู่ไปกับงานภูมิทัศน์ โดยให้ความสำคัญกับชีวิตที่สอดคล้องกลมกลืนกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

เราเชื่อว่าความรู้สึกในการเข้าถึงงานสถาปัตยกรรมเป็นเรื่องสำคัญ และรายละเอียดใน งานสถาปัตยกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้างคือ งานออกแบบที่ดี

 

เราจึงใส่ใจในรายละเอียดของงานช่าง ผนวกกับศิลปะจากห้วงลึกของสัญชาตญาณ  แห่งจิตวิญญาณ ผสมผสานกับความแข็งแกร่ง ตามวิถีแห่งปรัชญาธรรมชาติ เกิดเป็นความสมดุลย์ระหว่างศาสตร์แห่ง 'ธุรกิจ' กับ 'ศิลปะ'

นอกจากความเชี่ยวชาญในการออกแบบสถาปัตยกรรมแล้ว เรายังมีความชำนาญในด้านการออกแบบและจัดทำสวน ที่เน้นบรรยากาศธรรมชาติสอดคล้องควบคู่ไปกับงานสถาปัตยกรรม มีการคัดสรรพันธุ์ไม้และวัสดุต่างๆอย่างพิถีพิถัน โดยเฉพาะเรื่องต้นไม้ใหญ่และงานหิน สอดแทรกไปด้วยงานศิลปะประติมากรรมที่สร้างสรรค์มาโดยเฉพาะ พิเศษสำหรับแต่ละโครงการ

 

Walllasia is an architectural studio based in Bangkok, Thailand. With over 20 years of experience, we are determined to deeply integrate art, architecture and landscape into society in terms of culture, economics, environment and nature.

 

We believe that ready access to architecture is important for everyone and that every detail in the process – from planning and design to the finished project – constitutes an art form that entails a relationship, a dialogue, between design and construction. It is an art in which new techniques are created and every possible obstacle is overcome.

At Walllasia, we have combined our strengths in construction technique, art, intuition and applied philosophy of Nature to create balanced works that exist comfortably between the Business and the Art.

 

We also specialize in landscape design, in matching architecture to the environment. We comprehend how to select the most appropriate green elements, such as mature trees, the natural materials like stones, and the constructed components like sculptures and building materials that will complement each other best.

 

Spaces are tailor-made to meet the client’s needs in harmony with nature.

ทีมงานวอลลาเซีย

Our Team

 

ทีมอำนวยการ

Directors

 

สุริยะ อัมพันศิริรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม & ภูมิทัศน์

SURIYA UMPANSIRIRATANA

Design Director : Architecture & Landscape

ขยาย นุ้ยจันทร์
ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม

KYAI NUICHAN

Design Director : Architecture

ประวิทย์ พูลกำลัง
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำภูมิทัศน์

PAVIT POOLKUMLANG

On-Site Director : Landscape

ปรีณาพร แสงศรี
ผู้จัดการ / สถาปนิก

PREENAPORN SANGSRI

General Manager / Architect

GET IN TOUCH:

บริษัท วอลลาเซีย จำกัด
48/381 ซอย 33 ถนนเสรีไทย

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02 - 732 - 6151 (แฟ็กซ์)   

               086 - 337 - 4877

อีเมล์ : walllasia@gmail.com

พิกัด : 13.7834050,100.6632410

CONTACT US:

Walllasia Ltd.
48/381 Soi 33, Seri Thai Road,

Klong Kum, Bueng Kum,

Bangkok 10240 Thailand

Tel : 02 - 732 -6151 (fax)

        086 - 337 - 4877

Email : walllasia@gmail.com

Coordinate : 13.7834050,100.6632410

  • Grey Facebook Icon